Mobirise

TwojaSuma

- jest narzędziem przeznaczonym do pomocy w prowadzeniu i zarządzaniu małą firmą lub gospodarstwem domowym. Dzięki wbudowanym modułom ułatwia zarządzanie finansami, kontaktami, notatkami i przypomnieniami.

TwojaSuma powstała aby w szybki sposób odpowiedzieć na pytania:
Ile wydaję w podanej firmie a ile firma wydaje u mnie ? Jakie będę miał jeszcze w tym miesiącu wydatki i jakie wpływy ? Kto jest kim i gdzie go znajdę? Ile i kto jest mi winien pieniędzy ? Komu ja jestem winien ? O czym muszę pamiętać? Ile wydaję na produkty z podanych kategorii a ile na nich zarabiam? Jakie będę miał jeszcze wydatki i jakie wpływy ? Oraz wiele innych...
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
GRUPY WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
TRANSAKCJE CYKLICZNE 
ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI 

MOŻLIWOŚCI MODUŁU FINANSOWEGO

Lista podstawowych możliwości jakie daje menadżer TwojaSuma:

Dodawnie -

 wydatków, wpływów, planowanych wydatków, planowanych wpływów, rozliczeń, transferów między kontami, serii wydatków.

Grupy finansów -

 wszystkie wydatki i wpływy są przyporządkowywane do grup finansowych, ułatwiających późniejszą analizę wpływów i wydatków.

Finanse wg podmiotów -

definiowanie z kim transakcja została dokonana - umożliwia kontrolę finansów z danym podmiotem.

Obsługa transakcji cyklicznych – 

definiowanie i wprowadzanie transakcji powtarzających się cyklicznie.

Obsługa transakcji planowanych – 

możliwość wprowadzania i przypominania o nadchodzących transakcjach.

Wiele Kont –

możliwość definiowania wielu kont wewnętrznych i transferów miedzy nimi.

Waga transakcji -

możliwość określenia w punktach ważności kwoty i sortowania wg tej wagi.

Rozliczenia zaległości – 

Kontrola zaległości i zadłużenia podmiotów oraz własnych wydatków.

Historia rozliczenia zadłużeń– 

obsługa histori wpłat rozliczających dane zadłużenie.

Kategorie finansów –

możliwość wyboru transakcji przypisanych do wskazanych kategorii.

Wykresy –

możliwość tworzenia wielu nakładających się wykresów na podstawie wskazanych transakcji.

Belka Czasu – 

ułatwiająca wyszukiwanie kwot wg określonych dat z prostymi dwfinicjami: wczoraj, przedwczoraj, ostatni miesiąc, w zeszłym miesiącu itp.

Belka Sortowania – 

umożliwiająca łatwe sortowanie listy kwot dając wgląd w finanse.

MOŻLIWOŚCI MODUŁU PODMIOTÓW

Możliwości zarządzania podmiotami oraz kontaktami i notatkami w aplikacji TwojaSuma.

Grupy Podmiotów –

możliwość przyporządkowania podmiotu do wielu, dowolie zdefiniowanych i zagniezdżonych grup podmiotów a następnie wyszukiwanie po przez wskazanie grupy.

Przyporządkowanie do wielu grup –

każdy podmiot może zostać przyporządkowany do wielu grup.

Wyszukiwanie podmiotu –

Proste wyszukiwanie podmiotu wg pół

Kontakty –

możliwość wprowadzania nieograniczonej ilości kontaktów dla jednego podmiotu.

Adresy –

możliwość wprowadzania wielu adresów dla jednego podmiotu oraz definiowania adresu głównego.

Wiele pól inforamcyjnych –

możliwość wprowadzenia: nazwy, pseudonimu, nipu, regonu, kodu, opisu, przypożądkowania banku.

Notatki podmoiotu –

możliwość dodawania notatek przypisanych do pomiotu z opcją przypomnienia.

Powiązania –

możliwość tworzenia opisanych powiązań z innymi podmiotami np: współpraca z NazwaFirmy - które powodują automatyczne przejście do danego podmiotu.

MOŻLIWOŚCI MODUŁU NOTATKI I PRZYPOMNIENIA

Możliwości zarządzania przypomnieniami i notatkami w aplikacji TwojaSuma.

Tworzenie notatek –

możliwość tworzenia notatek dla poszczególnych podmiotów oraz notatek ogólnych.

Przypomnienia notatek– 

możliwość zdefiniowania dnia przypomnienia o notatce, umożliwiająca dodawanie terminów niezwiązanych z finansami.

Notatki sortowanie -

możliwość przypożądkowania notatek do drzewka kategorii i szybkiego ich wyszukiwania.

Wyszukiwanie w notatkach -

możliwość wyszukiwania podanego tekstu w treści notatek..

GALERIA OKIEN 

Przykładowe okna aplikacji.

  • Aby zainstalować TS na własnym komputerze należy pobrać plik SetupTS.exe i zapisać go w dowolnym katalogu własnego dysku twardego. Następnie dwukrotnie klikając na pliku uruchomić go i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami instalatora. (aktualnie pobieranie wstrzymane) 
  • UWAGA: Jeśli przy próbie uruchomienia na systemach Windows wystąpi błąd, należy sprawdzić czy został wcześniej zainstalowany pakiet Microsoft FrameWrok2.0. Brak tego pakietu uniemożliwi uruchomienie 
  • Lista znanych błędów w TS, będących w trakcie poprawek, oraz błędów już poprawionych znajduje się na stronie Historia Wersji.
Adres

Wrocław-Polska

Info:

Kontrola własnych finansów