TESTOWE POLĄCZENIA P2p
v.0.24
PROJEKTANT
Służy do nasłuchu i odbioru danych przekazywanych przez projektanta.
Do pełnej funkcjonalności wymaga udostępnienia mikrofonu i kamerki.
KLIENT
Służy do nasłuchu i odbioru danych przekazywanych przez projektanta.
Do pełnej funkcjonalności wymaga udostępnienia mikrofonu i kamerki.